top of page

Ante Focus

 

קמין עצים 

דגם Antéfocus היה היצירה הראשונה שנוצרה על ידי דומיניק אימברט בשנת 1967 לשימושו האישי.

זהו המקור של ה-Gyrofocus (1968) ושל כל הדגמים של פוקוס, ומכאן שמו.

יותר מ-50 שנה לאחר יצירתו, ה-Antefocus עדיין מיוצר בנפרד, קמין אחר קמין, עם ריתוכים חשופים ובגימור שעווה יוקרתית.

Untitled_Artwork 16.png

Raw Waxed
Steel

bottom of page