top of page

..

Grappus

קמין גז

גראפוס הוא יותר מקמין עצים, הוא קומפוזיציה שמבנה בצורה קצבית את החלל, ונותן לאש טון גבוה. מבנה האח, הגובהה המאוזן על ידי מתלה העצים, הופך את הקמין לקל לשימוש ומתאים היטב לכל חלל. 

Untitled_Artwork 10.png

matte black

bottom of page